V12 2300 cm3

La Kawa V12 2300cm3"

Moto exception